U sljedećim letcima možete se informirati o ljudskim pravima osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja tijekom liječenja i nakon hospitalizacije, te ovdje također možete saznati informacije kome se obratiti za pomoć ukoliko smatrate da su Vama ili Vašim bližnjima prava bila uskraćena ili prekršena.

1. Lišenje poslovne sposobnosti

2. Skrbništvo

3. Dobrovoljni pristanak 

4. Mjere prisile

5. Prisilni smještaj

6. Informirani pristanak na liječenje