Uz individualni pristup i timski rad, OZARA svojim korisnicima omogućava reintegraciju u društvenu i radnu okolinu, te na taj način pridonosi njihovoj samostalnosti i boljoj kvaliteti života. Dvodnevni seminar održan je 03. i 04. Veljače. Prvi dan seminara bile su zastupljene vrlo zanimljive teme. Prvu prezentaciju pod naslovom ''Zapošljavanje invalida u Republici Sloveniji'' održala je Damijana Peterlin iz Direktorata za invalide, Ministarstva za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije. Drugu prezentaciju pdo naslovom ''Uloga i aktivnosti Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije'' održale su Majda Rajh i Suzana Muraus iz ZRSZ OS Maribor. Prezentaciju pod naslovom ''Pravni okviri za osposobljavanje i zapošljavanje invalida'' održao je Matjaž Kovač, ujedno i voditelj pravnog tima POZARA d.o.o. Preznetaciju kojom je predstavljena grupacija OZARA ''Predstavljanje skupine OZARA'' održao je  Alen Kočivnik, direktor OZARA d.o.o., a tom prezentacijom je ujedno i završio prvi dan seminara. Drugi dan seminara započeo je radnim posjetom OZARA-i d.o.o. i OZARA-i ZC d.o.o. Prilikom obilaska postrojenja dobili smo uvid u stvarnu funkciju i učinkovitost ovog modela radnog centra.  Edukativni dio drugog dana otvoren je prezentacijom ''Predstavljanje rehabilitacije i rehabilitacijskog tima OZARA d.o.o.'' pod vodstvom Andreje Pintarič i Lidije Bedenik, članica rehabilitacijskog tima OZARA d.o.o. Radni centar u prezentaciji pod nazivom ''Predstavaljanje radnog centra OZARA ZC d.o.o.'' predstavila je Jovita Lendvaj voditeljica strukovne službe u OZARA-i d.o.o. Predavanje pod nazivom ''Predstavljanje programa Socijalna uključenost'' održala je Karmen Šerc, voditeljica programa Socialna uključenost u OZARA-i d.o.o. Za kraj službenog dijela drugog dana seminara, Barbara Plasonik predstavila je međunarodne projekte OZARA-e d.o.o. u predavanju pod nazivom ''Predstavljanje međunarodnih projekata u OZARA-i d.o.o.''. Na seminaru su uz stručnjake iz Slovenije i zaposlenike Udruge ''Svitanje'' sudjelovali i partneri projekta iz Zagrebačke podružnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom grada Zagreba, te suradnik projekta iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Izbor tema za seminar i informacije stečene u Mariboru izrazito su bitne, kako za sam projekt tako i za ostale aktivnosti vezane uz problematiku s kojom se susreću osobe s psihičkim poteškoćama i stručnjaci koji sa njima rade. Zahvaljujemo se timu OZARA-e d.o.o. na gostoprimstvu, odličnoj organizaciji seminara, te izuzetno korisnim i vrijednim informacijama.

3 6 7  22  18 12 16  17


<p>{multithumb}</p>