U Hrvatskoj postoji veliki broj osoba s oduzetom poslovnom sposobnosti zbog psihičke bolesti koje su u velikom broju slučajeva smještene u domove socijalne skrbi. Nedavni izvještaj  Human Right Wach-a govori o velikom broju osoba smještenih u institucije socijalne skrbi lišene poslovne sposobnosti bez mogućnosti da odlučuju o osobnim pitanjima poput mjesta gdje će stanovati, što će jesti, gdje će se kretati, s kime će se družiti i sl.

U ovom izvještaju se navodi kako Hrvatska nije učinila puno u zaštiti prava osoba s psihičkom bolesti kako je obećala potpisivanjem međunarodnih konvencija , također ističu da UN i EU preporuke upozoravaju Hrvatsku da bi više brige trebala posvetiti pravima osoba s invaliditetom. Istraživanja poslovne sposobnosti u Hrvatskoj pokazuju da postoji velika tendencija potpunom oduzimanju poslovne sposobnosti, nedovoljnoj kontroli instituta skrbništva ,nedovoljnoj zaštiti imovine osoba lišenih poslovne sposobnosti, nedovoljnoj informiranosti o pravima osoba lišenih poslovne sposobnosti i nedovoljnog praćenja potrebe za skrbništvom nakon prve odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti

Ovaj Projekat je motivirao Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom da organiziraju seminar na nacionalnom nivou radi poboljšanja u procesu lišavanja poslovne sposobnosti.