''Svitanje'' Udruga za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja kao nositelj, ovim projektom želi postići  pružanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom zbog  psihičkih poremećaja, kroz razvoj radnog centra koji će pomoći u radnom osposobljavanju osoba s psihičkom bolešću i posredovati u suradnji sa partnerima pri zapošljavanju osoba s psihičkom bolešću, te stvaranju preduvijeta za osnivanje socijalne firme. Veliku važnost problematike kojom se projekt bavi, prepoznali su Hrvatski zavod za zapošljavanje, podružnica Zagreb i Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Grada Zagreba, te se nam odlučili dati svoju podršku u svojstvu partnera.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom projekt podupire kao suradnik. U sklopu modela zakonske legislative, surađujemo sa OZARA-om iz Maribora, a u sklopu rehabilitacijskog modela s Hrvatskim lječničkim zborom. Projektni tim sastoji se od stručnjaka iz područja mentalnog zdravlja, a to su psihijatar, psiholog, radni terapeut i socijalni radnik, te savjetnika za zapošljavanje, savjetnika za osobe s invaliditetom i mentora za specifičan posao čija je uloga stručno vođenje osam radionica koje će se odvijati u Radnom centru kao jedna od aktivnosti projekta. Potencijalni korisnici ovog projekta su neaktivne, nezaposlene osobe s invaliditetom zbog psihičke bolesti, koje žive u Zagrebu i imaju pravo na invalidsku mirovinu. Projekt korisnicima pruža rehabilitaciju osposobljavanja za posao putem radnog centra (profesionalnu rehabilitaciju), koja uključuje povećanje radnog kapaciteta, pripremu za zapošljavanje i mogućnost stjecanja vještina u konkretnom zanimanju, te pomoć u traženju zaposlenja i zapošljavanje osoba s poteškoćama uzrokovanima psihičkim poremećajima putem suradnje radnog centra, partnera i suradnika. Cilj nam je kroz 12 mjeseci koliko traje projekt, za posao osposobiti do 15 do 30 osoba, a od tog broja 5 do 10 osoba zaposliti u radnom centru ili na otvorenom tržištu. Projektom želimo stvoriti preduvjete za funkcioniranje radnog centra koji će dugoročno pružiti mogućnost zapošljavanja  osoba s psihičkom bolešću koje su teže zapošljive, kod ciljane grupe razviti radne vještine i omogućiti im radno iskustvo u domeni ugostiteljstva, tiskanja, frizerskog zanata, kuhanja, čišćenja, te po završetku projekta realizirati plan o 5 zaposlenih, a između 15 i 30 osoba osposobljenih za posao. Kako bismo što uspješnije realizirali svoje ciljeve, organizirati ćemo radni centar, te baviti se promocijom projekta i povezivanjem potencijalnih tražitelja zaposlenja s potencijalnim poslodavcima. Informacije o projektu biti će dostupne putem tiskovina (plakata, brošura, letaka), web portala i medija. Informacije se također mogu dobiti kod stručnjaka koji sudjeluju u liječenju oboljelih od psihičkih poremećaja putem predavanja (seminara), tribina za građane, te putem regularnih aktivnosti partnera i suradnika. Za svakog korisnika programa bit će izrađen individualni plan zapošljavanja u kojem će sudjelovati korisnik, multidisciplinarni tim radnog centra i partneri na projektu. U Radnom centru provoditi će se rehabilitacija za osposobljavanje za posao ili profesionalna rehabilitacija, koja će omogućiti povećanje kapaciteta za rad, pripremu za zapošljavanje, mogućnost praktičnog rada u cilju stjecanja radnog iskustva  kao i izradu individualnog plana zapošljavanja. Za određeni broj korisnika radni centar pružiti će mogućnost zapošljavanja na poslovima kao što su ugostiteljstvo, fotokopiranje, frizerski salon, trgovina i sl.  Radnu rehabilitaciju provoditi će radni terapeuti, uz pomoć drugih stručnjaka (psihijatar, psiholog), dok će praktične vještine  potrebne  za određene profesije  provoditi mentori za specifični posao (Job trainers). Radni centar će imati ekipu stručnjaka koji će provoditi radnu rehabilitaciju i posredovati u zapošljavanju osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja, te pružiti uslugu konzultacije poslodavcima u slučaju potrebe. Cilj vokacijske ili profesionalne rehabilitacije za osobe sa psihičkim bolestima je smanjiti funkcionalnu limitiranost, poteškoće i facilitirati osnaživanje pojedinca kako bi se mogao zaposliti i živjeti samostalno. Profesionalna rehabilitacija je proces koji omogućava pristup zapošljavanju, održavanje ili ponovno zapošljavanje osoba ili pronalaženje novog korisnog zanimanja. Trening za zapošljavanje i potpomognuto zapošljavanje vrlo su važni postupci u rehabilitaciji osoba sa psihičkom bolešću. Zapošljavanje je ključan faktor za poboljšanje psihosocijalnih vještina, osigurava socijalnu interakciju, te može biti ključan faktor u poboljšanju kvalitete života. Profesionalna rehabilitacija mora biti integrirana u sustav službi za mentalno zdravlje i sveobuhvatni plan liječenja.

IPA

 

HZZ CES DFC