U ponedjeljak 18. travnja 2011. održan je seminar o metodologiji procjene i planu rehabilitacije za stručnjake iz područja rehabilitacije osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja. Grupa stručnjaka sastavljena od psihijatra, psihologa, radnih terapeuta i socijalnog radnika sastavila je paket procjena sa popratnim tekstovima koji će se koristiti u procjeni radne sposobnosti i općeg stanja korisnika uključenih u projektne aktivnosti.

Stručnjaci su održali i prezentacije čime su predstavili navedene procjene i metode procjenjivanja. Kreirani materijali kao i rezultati učinkovitosti istih, biti će sadržani u sklopu završne publikacije koja će biti predstavljena na završnoj konferenciji u Studenom.

{multithumb}

IMG_8124          IMG_8125