Dana 09. Lipnja 2011. godine održan je informativno-edukacijski seminar za potencijalne poslodavce. Seminar je bio koncipiran kao edukativni pristup problematici zapošljavanja osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja sa nekoliko stručnih područja.

Svoja predavanja na seminaru održala su četiri stručnjaka iz partnerskih i suradničkih organizacija, te jednu prezentaciju održala je rehabilitirana zaposlenica Udruge ''Svitanje''. U sklopu jedne od prezentacija bila je predstavljena i edukativne anti-stigma brošure pod nazivom ''Zapošljavanje osoba s psihičkom bolešću'', namjenjene poslodavcima i svim ostalim stručnjacima iz područja rehabilitacije osoba s psihičkim bolestima, te poslovnim trenerima i samim osobama s psihičkom bolešću. Osim u tiskanom obliku, brošura je dostupna za download i u PDF obliku. Slijedeći seminar sa istom tematikom biti će održan u Listopadu ove godine.