Dana 14. Listopada sa početkom u 11:00 h u Klinici za psihijatriju Vrapče, u Edukativnom centru održan je drugi po redu pravni seminar. Na seminaru su predstavljeni rezultati suradnje pravnog tima OZARA d.o.o. iz Maribora i Odvjetničkog ureda Danijele Božić.

Zadatak navedenog stručnog tima je bio u sklopu legislativnog dijela projekta ''Pružanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja'', analizirati pravne akte koji skrbe o pravima osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj uz temeljiti osvrt na osobe s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja, te ih uskladiti s identičnim aktima Europske unije i UN-a. Uz prezentaciju rezultata pravnog tima, na seminaru će riječ imati i eminentni stručnjaci iz stručnih organizacija u Republici Hrvatskoj.

IMG_9613  IMG_9615  IMG_9617  IMG_9619  IMG_9620  IMG_9628