Slađana Štrkalj-Ivezić, predsjednica Udruge ''Svitanje'' je na početku seminara pozdravila sve prisutne, te je predstavila projekt ''Pružanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja'' i govorila o radnoj rehabilitaciji i zapošljavanju u psihijatriji. Marinka Bakula-Anđelić iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom grada Zagreba, govorila je o značaju prikupljanja podataka u planiranju mjera i aktivnosti za osobe s invaliditetom, te o mjerama koje njihov ured poduzima. Tomislav Benjak iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, govorio je o Ulozi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u provedbi Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom i o važnosti ICF prakse procjenjivanja. Jasenka Sučec iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, govorila je o zakonskoj regulativi radnog centra i mjerama koje Fond poduzima u sklopu svojih aktivnosti.  Marijana Grgin iz Zagrebačke podružnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, govorila je o zapošljavanju osoba s invaliditetom i statistici HZZ-a. Žarka Pintač iz Udruge za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem URIHO, govorila je o modelu radnog centra koji je razvijen za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom. Anka Vuković iz Udruge ''Svitanje'', predstavila je projekt i aktivnosti Dnevnog centra, te govorila o važnosti radne terapije i okupacije osoba s psihičkom bolešću. Ivana Koštan-Pintarić iz Udruge ''Svitanje'', predstavila je svoja iskustva u procesu radne rehabilitacije. Dubravka Tonžetić iz Udruge ''Svitanje'', govorila je o aktivnostima trenera za posao u Dnevnom centru Svitanje. Zahvaljujemo se svim predavačima na uloženom trudu i svim sudionicima seminara na iskazanom interesu i podršci.

{multithumb}

1 3 5  10  12 9 11 4