14. prosinca u 11 sati u udrugu Svitanje (Selska cesta 112 a) dolazi nam psiholog Luka Mijalković.

 
Na radionici ćemo razgovarati o stigmatizaciji psihičkih smetnji i učinku koji ona može imati na psihičko zdravlje. Usmjerit ćemo se na neke od tema poput: Koji su izvori postojanja stigme i kako ih možemo pokušati smanjiti?  Koji su mitovi i pogrešna tumačenja vezana uz psihičke smetnje?  Kako razgovarati s bliskim ljudima o vlastitim psihičkim smetnjama?
 
Vidimo se!