Kažu da je treći ponedjeljak u mjesecu siječnju najdepresivniji dan u godini, e pa neće ići...Pripremili smo vam izložbu u Knjižnici Marina Držića, Grada Vukovara 222, koja se može razgledati od 15. do 21. siječnja 2022. godine. Izložba je rezultat likovne radionice koja se održava svake srijede od 16.00 do 19.00h, ovaj put povodom borbe protiv najdepresivnijeg dana u godini- plavog ponedjeljka. Dobrodošli svi, i pretvorimo PLAVE dane u one PRAVE dane!
Vaše Svitanje