Poštovani/e, 

molimo sve za ispunjavanje anonimne Skale diskriminacije i stigmatizacije (DISC-12). U ovom dijelu ankete pitanja su orijentirana prema događajima kada su se prema Vama ponašali NEPRAVEDNO zbog poteškoća vezanih za psihičku bolest. Još jednom navodimo kako je skala u potpunosti anonimna i nama će biti od velike pomoći za daljnji rad. 

Link na kojem se nalazi SKALA 

Istraživanje je provedeno i podatci su obrađeni, u nastavku je tekst autorica. Istraživanje stigme i diskriminacije zbog psihičke bolesti