U proljeće ove godine predstavnica Svitanja Davorka Vukadin nazočila je u Madridu edukaciji po modelu PROSPECTA koju je organizirao EUFAMI ( EUROPEAN FEDERATION OF ASSOCIATIONS OF FAMILIES OF PEOPLE WITH MENTAL ILLNESS). Edukacija je uključivala tri skupine dionika čija je međusobna suradnja i komunikacija nužan preduvjet za brži oporavak. 

 
Kako smo u međuvremenu postali i članovi EUFAMIJA stekli smo, po edukaciji, mogućnost da širimo projekt PROSPECT na sigurnom putu do oporavka, podrške i međusobne suradnje sve tri skupine uključene u procese oporavka. Ovo članstvo, edukacija i EUFAMI facilitacija samo je logičan slijed i nastavak aktivnosti koje se odvijaju u Svitanju. Grupe podrške člavovima obitelji, online peer podrška osobama s iskustvom samo su neke od sad već višegodišnjih aktivnosti koje se odvijaju u Svitanju.
 
Razmjena iskustava, facilitacija u drugim državama članicama, daljnja edukacija sve je ono što predstavlja nastavak započetog u Madridu. Radujemo se jeseni koja će pratiti naše prve korake u facilitaciji za osobe s iskustvom, članove obitelji i prijatelje te struku.  
 
 EUFAMI.jpg