Partneri i suradnici

 


 

 

 

 logo_ozara

Donatori

Elgrad

GRAFOKARTON

Offertisima

Igepa group

akzo nobel

intro_sing.png
Početna EU

Završna konferencija

Završna konferencija o rezultatima Projekta ''Pružanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja''  se održala se dana 30. studenog 2011. godine u Hotelu International u Zagrebu (Miramarska 24).

Više...

 

Drugi informativno edukativni seminar za potencijalne poslodavce

Dana 09. studenog 2011. godine u prostoru Kuće ljudskih prava Zagreb sa početkom u 10:00 h održao se drugi po redu informativno-edukativni seminar u sklopu projekta ''Pružanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja'' .

Više...

 

Pravni seminar 2

Dana 14. Listopada sa početkom u 11:00 h u Klinici za psihijatriju Vrapče, u Edukativnom centru održan je drugi po redu pravni seminar. Na seminaru su predstavljeni rezultati suradnje pravnog tima OZARA d.o.o. iz Maribora i Odvjetničkog ureda Danijele Božić.

Više...

 

Prvi edukacijski seminar za poslodavce

Dana 09. Lipnja 2011. godine održan je informativno-edukacijski seminar za potencijalne poslodavce. Seminar je bio koncipiran kao edukativni pristup problematici zapošljavanja osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja sa nekoliko stručnih područja.

Više...

 

Pravni seminar 1

Dana 24. Svibnja 2011 godine održao se prvi seminar u okviru pravnog paketa. Cilj prvog seminara bio je predstaviti srodne pravne akte kojima se uređuju prava osoba s invaliditetom uz akcent na invaliditet zvog psihičke bolesti u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj.

Više...

 

Seminar i prezentacija metodologije procjene

U ponedjeljak 18. travnja 2011. održan je seminar o metodologiji procjene i planu rehabilitacije za stručnjake iz područja rehabilitacije osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja. Grupa stručnjaka sastavljena od psihijatra, psihologa, radnih terapeuta i socijalnog radnika sastavila je paket procjena sa popratnim tekstovima koji će se koristiti u procjeni radne sposobnosti i općeg stanja korisnika uključenih u projektne aktivnosti.

Više...

 

Sastanak za potencijalne korisnike projekta

Dana 25. Ožujka 2011. godine u Kući ljudskih prava u Zagrebu sa početkom održan je informativni sastanak za potencijalne korisnike projekta ''Pružanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja''. Pozivu za sastanak odazvalo se 69 osoba, što potencijalnih korisnika, što stručnjaka iz područja mentalnog zdravlja.

Više...

 

Seminar za stručnjake iz područja mentalnog zdravlja

U prostorima Hrvatskog liječničkog zbora u organizaciji Udruge ''Svitanje'', dana 14.03.2011. održan je seminar za stručnjake iz područja mentalnog zdravlja. Na seminaru je prisustvovalo 40 stručnjaka, a to su bili psihijatri, psiholozi, radni terapeuti, socijalni radnici i medicinske sestre.

Više...

 

Hrvatska iskustva u rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Dana 11.03.2011. u organizaciji Udruge ''Svitanje'' održan je seminar ''Hrvatska iskustva u rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom''. Seminar se održao u prostorima Kuće ljudskih prava u Zagrebu. Obrađene su brojne zanimljive i korisne teme, a seminaru je prisustvovalo 40 stručnjaka iz zdravstvenih ustanova, centara za socijalnu skrb, strukovnih, nevladinih, državnih i drugih organizacija.

Više...

 

Tribina Grada Zagreba - predstavljanje projekta

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u prostoru Tribine grada Zagreba organizirao je dana 25.02.2011. predstavljanje projekta ''Pružanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja''.

Više...

 

European Experience Visit Seminar - Maribor

U Veljači ove godine u sklopu aktivnosti projekta ''Pružanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja'', posjetili smo Storitveno in invalidsko podjetje  OZARA d.o.o. u  Mariboru (Slovenija). Poduzeće OZARA djeluje od 2005. godine, te osobama sa invaliditetom, osobito osobama s problemima mentalnog zdravlja pruža trening, zapošljivanje i socialno uključivanje. Posebnu pažnju pridaje programima edukacije i obrazovanja kako invalida, tako i stručnih radnika, a u radnim procesima veliku brigu polaže na prilagođivanje radnog mjesta i pružanje stručne pomoći.

Više...

 

Pružanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja

''Svitanje'' Udruga za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja kao nositelj, ovim projektom želi postići  pružanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom zbog  psihičkih poremećaja, kroz razvoj radnog centra koji će pomoći u radnom osposobljavanju osoba s psihičkom bolešću i posredovati u suradnji sa partnerima pri zapošljavanju osoba s psihičkom bolešću, te stvaranju preduvijeta za osnivanje socijalne firme. Veliku važnost problematike kojom se projekt bavi, prepoznali su Hrvatski zavod za zapošljavanje, podružnica Zagreb i Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Grada Zagreba, te se nam odlučili dati svoju podršku u svojstvu partnera.

Više...

 
Powered by ART&CRAFT