<p>Dana 24. Svibnja 2011 godine održao se prvi seminar u okviru pravnog paketa. Cilj prvog seminara bio je predstaviti srodne pravne akte kojima se uređuju prava osoba s invaliditetom uz akcent na invaliditet zvog psihičke bolesti u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj.</p>
<p>Matjaž Kovač iz pravnog tima OZARA d.o.o. iz Maribora u svojoj je prezentaciji dao pregled zakonodavstva Republike Slovenije na području rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom zbog psihičkih poremećaja. Osobiti naglasak u prezentaciji mag. Kovač dao je na radno zakonodavstvo i zakonodavstvo zaštite na radu, te na vrhovne zakone ZZRZI i Zakon o psihičkom zdravlju. Odvjetnica Sandra Rogošić iz Odvjetničkog ureda Danijele Božić u svojoj prezentaciji pod naslovom ''Pregled prava osoba s psihičkim poteškoćama u Republici Hrvatskoj'' prikazala je način na koji su uređena prava osoba s psihičkim poteškoćama u Republici Hrvatskoj, uz osobiti osvrt na dio koji se odnosi na uređenje rada. Odvjetnica Rogošić u prezentaciji je prikazala niz zakona kojima se uređuju prava osoba s psihičkim poteškoćama u Republici Hrvatskoj. Bazirajući se na prikupljenim informacijama i prijašnjoj praksi, pravni tim u sastavu OZARA d.o.o. i Odvjetnički ured Danijela Božić, sastaviti će paket izmjena pravnih akata koji će biti predstavljen na drugom seminaru u okviru pravnog paketa i na završnoj konferenciji.</p>
<p><img src="/images/stories/pravni_seminar/1.jpg" alt="1" width="150" height="112" /> <img src="/images/stories/pravni_seminar/6.jpg" alt="6" width="150" height="112" /> <img src="/images/stories/pravni_seminar/7.jpg" alt="7" width="150" height="112" />   <img src="/images/stories/pravni_seminar/8.jpg" alt="8" width="150" height="112" /> <img src="/images/stories/pravni_seminar/9.jpg" alt="9" width="150" height="112" />   <img src="/images/stories/pravni_seminar/10.jpg" alt="10" width="150" height="112" /></p>
<p>{multithumb}</p>

 

Suradnici i donatori

 

 

0.224-OpenElementFieldElemFormatjpg 

Izvjescepravobraniteljica1_1_ 

logo_mspm_1 

zdravlje2 

kerempuh